Katarína Macurová

KATARÍNA MACUROVÁ

Katarína Macurová es una autora e ilustradora que reside en Bratislava, donde se graduó en la Academia de Bellas Artes y Diseño. Como viajera notoria, busca inspiración en países extranjeros, especialmente en México, donde vivió durante casi un año. Su último viaje la llevó a una ciudad de El Paso en Texas, donde conoció el arte mural mexicano-estadounidense.

KATARÍNA MACUROVÁ

Katarína Macurová és una autora i il·lustradora que resideix a Bratislava, on es va graduar a l'Acadèmia de Belles Arts i Disseny. Com viatgera notòria, busca inspiració en països estrangers, especialment a Mèxic, on va viure durant gairebé un any. El seu últim viatge la va portar a la ciutat de El Paso a Texas, on va conèixer l'art mural mexicà-americà.

NOM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

NOM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

NOM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

NOM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Subscribe to RSS - Katarína Macurová