Jean-Luc Englebert

Jean-Luc Englebert

Jean-Luc Englebert nació en 1968 en Verviers (Bélgica). Estudió en el Instituto Saint-Luc y después de trabajar un tiempo en el sector del cómic pasó a ilustrar cuentos infantiles. Sus dibujos son tiernos e intimistas, ilustra con grandes acuarelas, luminosas y sobrias. Sigue trabajando para la prensa infantil. Vive en Bruselas y tiene dos hijas.

Jean-Luc Englebert

Jean-Luc Englebert va néixer el 1968 a Verviers (Bèlgica). Va estudiar a l'Institut Sant-Luc i després de treballar un temps en el sector del còmic va passar a il·lustrar contes infantils. Els seus dibuixos són tendres i intimistes, il·lustra amb grans aquarel·les, lluminoses i sòbries. Segueix treballant per a la premsa infantil. Viu a Brussel·les i té dues filles.

NOM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

NOM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

NOM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

NOM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Subscribe to RSS - Jean-Luc Englebert