Ludovic Flamant

Ludovic Flamant

Nació en 1978 en Namur. Recuerda muy bien como lloraba a los doce años porque No le dejaban jugar con su Playmobil. Y esperó a tener otra. Esperó escribiendo sólo para adultos: una novela, teatro ... ¡Y de pronto regresó al mundo de los niños! Ahora cada vez que juega, escribe para los niños. Vive en Bruselas con su hijo e hija.

Ludovic Flamant

Va néixer al 1978, a Namur. Recorda molt bé quan plorava als dotze anys perquè no el deixaven jugar amb la seva playmovil. I va esperar a tenir-ne una altra. Va esperar escrivint per gent gran: Una novel·la, teatre… i de sobte va tornar al món dels nens! Ara, cada vegada que juga, escriu pels infants. Viu a Brussel·les amb el seu fill i la seva filla.

NOM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

NOM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

NOM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

NOM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Subscribe to RSS - Ludovic Flamant