Cécile boyer

Cécile boyer, És una jove grafista-il•lustradora, apassionada per la tipografia. Ha rebut diversos premis pel seu llibre Ouaf Miaou Cui-Cui (que ara publiquem a Tramuntana), el Prix Pitchou, el Prix Sorcières i la Menció Especial en la categoria Opera Prima (primer àlbum) otorgat pel jurat de Bologna Ragazzi Award 2010.