Gemma Cortabitarte

Gemma Cortabitarte, Gemma Cortabitarte (Barcelona) és llicenciada en periodisme, màster en política internacional i postgraduada en gestió cultural. Ha escrit articles per diverses publicacions diàries i periòdiques i també va ser directora de la revista Guia CD Rom, especialitzada en continguts multimèdia I videojocs. En l’actualitat treballa com a gerent de l’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya.