Jens Mattsson

JENS MATTSSON, Jens Mattsson ara treballa com a editor de llibres infantils per a nens grans, però durant els seus anys com a bibliotecari va estar degudament marinat en el noble art dels llibres il·lustrats. La seva primera obra és el resultat d'incontables moments de contes de fades, trobades amb nens i la comprensió que sempre es necessiten més llibres sobre temes eterns: la vida, la mort i el joc